SunShine Media

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

SMS School là cầu nối giữa ban giám hiệu nhà trường - giáo viên - phụ huynh học sinh. Cung cấp kết quả học tập rèn luyện của học sinh cùng với các thông tin hoạt động của trường học tới phụ huynh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ qua tin nhắn điện thoại di động

Xem chi tiết