Về SunShineMedia

Văn hóa con người

SunShine luôn tạo môi trường làm việc, hợp tác thân thiện, hiệu quả với đối tác khách hàng cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty

Tầm nhìn sứ mệnh

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tin cậy với giá hợp lý trong lĩnh vực truyền thôn

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và đảm bảo SunShine là đối tác tin cậy của bạn